Rreth Programit

Mirë se vini te Programi i Kujdesit Shëndetësor Ndërkombëtar!

Programi Ndërkombëtar i Kujdesit Shëndetësor është një program për mbrojtjen e shëndetit që ju siguron ju dhe, në disa raste, anëtarët e familjes suaj me përfitimet e mëposhtme:

1

Aksesi në një Opionion të Dytë Mjekësor Ekspert që disponohet për ju dhe për pjesëtarët e familjes suaj

Ky shërbim ofron shqyrtim të çdo problemi shëndetësor që konsiderohet me natyrë kritike, kronike ose degjenerative, si edhe ato probleme shëndetësore që ndikojnë tek aftësia e një personi për të kryer aktivitetet e përditshme.

Në thelb të shërbimit është një bazë të dhënash të ekspertëve prej mbi 53.000 specialistësh kryesorë në botë, e cila përdor një metodologji të emëruar nga kolegët për të ndërtuar një rrjet të respektuar dhe unik të specialistëve të cilët janë të njohur ndërkombëtarisht si më të mirët në fushën e tyre.

2

Precision CancerCare™ - akses në mjekësinë precize për diagnoza të caktuara të kancerit

(e disponueshme vetëm për punonjësit, jo për pjesëtarët e familjes, përveç testimit për mutacione të mundshme të trashëguara).

Një shërbim në ballë të përparimeve mjekësore në luftën kundër kancerit, mjekësia precize, u ofron individëve të diagnostikuar me forma të caktuara të kancerit, mundësinë për të pasur një mostër biopsie të analizuar nga laboratorët më të përparuar, duke përdorur teknika të profilizimit molekular siç është Next Generation Sequencing.

Rezultatet përkthehen nga një panel mjekësor ekspert, i cili përbëhet nga gjenetistë dhe onkologë kryesorë, në një plan trajtimi të personalizuar (të synuar), me rekomandime specifike për trajtimin në përputhje me profilin unik gjenetik të kancerit të secilit individ.

Kur analiza e profilizimit molekular zbulon një mutacion të trashëguar që mund të kalojë tek anëtarët e familjes, do të testohen edhe pjesëtarët e familjes, dhe nëse dalin pozitivë, mund të organizohet një seancë me një këshilltar gjenetik.

3

Mbulim sigurimi për trajtimin e sëmundjeve të rënda dhe problemeve shëndetësore komplekse të mëposhtme:

(Në dispozicion për të drejtuar anëtarët e familjes)

  • Trajtim i kancerit
  • Operacion për bajpas të arteries koronare
  • Ndërrim ose riparim i valvulës në zemër
  • Neurokirurgji
  • Transplant organi me donator të gjallë
  • Transplant i palcës së kockës

Çfarë përfshihet?

  • Mbulim për shpenzimet e trajtimit mjekësor, udhëtimit dhe akomodimit, si edhe përfitime të tjera kur merret trajtim specifik për sëmundje të rënda të caktuara në spitale ndërkombëtare lider jashtë vendit ku banoni dhe/ose punoni.
  • Rimbursim i shpenzimeve mjekësore pasi ktheheni në shtëpi.
  • Navigim dhe mbështetje e plotë gjatë trajtimit dhe pasi të ktheheni në shtëpi.

Informacionet e mësipërme janë subjekt rregullave dhe kushteve të policës së sigurimit. Për hollësi specifike se çfarë mbulon dhe çfarë nuk mbulon programi, ju lutemi t’i referoheni udhëzuesit.

Ju keni mundësinë që ta blini mbulimin e sigurimit të mësipërm për anëtarët e familjes suaj (partnerët/bashkëshortët e kualifikuar dhe fëmijët e varur). Nëse dëshironi më shumë informacion për të siguruar që anëtarët e familjes suaj të kenë qasje në trajtimin më të mirë ndërkombëtar, ju lutemi na kontaktoni në ispgeneral@wegofurther.com.