O programe

Vitajte vo svojom medzinárodnom programe zdravotnej starostlivosti!

Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti je program ochrany zdravia, ktorý vám a v niektorých prípadoch aj vašim rodinným príslušníkom poskytuje tieto výhody:

1

Prístup k odbornému druhému lekárskemu posudku pre vás a vašich priamych rodinných príslušníkov

Táto služba ponúka preskúmanie akéhokoľvek zdravotného stavu, ktorý sa považuje za kritický, chronický alebo degeneratívny, ako aj tých, ktoré ovplyvňujú schopnosť jednotlivca pokračovať vo vykonávaní bežných každodenných činností.

Základom služby je databáza expertov, ktorá zahŕňa viac ako 53 000 popredných svetových odborníkov a ktorá využíva metodiku nominovanú kolegami na vytvorenie rešpektovanej a jedinečnej siete odborníkov, ktorí sú medzinárodne uznávaní ako najlepší vo svojom odbore.

2

Precision CancerCare™ - prístup k presnej medicíne pri určitých diagnózach rakoviny

(dostupná len pre zamestnancov, nie pre priamych rodinných príslušníkov, s výnimkou testovania na potenciálne dedičné mutácie).

Služba, ktorá je na čele medicínskeho pokroku v boji proti rakovine, presná medicína, poskytuje osobám s diagnózou určitých foriem rakoviny možnosť nechať si analyzovať bioptickú vzorku v najmodernejších laboratóriách pomocou techník molekulárneho profilovania, ako je sekvenovanie novej generácie.

Odborná lekárska komisia zložená z popredných genetikov a onkológov výsledky premietne do individuálneho (cieleného) liečebného plánu s konkrétnymi liečebnými odporúčaniami, ktoré sú v súlade s jedinečným genetickým profilom rakoviny každého jednotlivca.

Ak sa analýzou molekulárneho profilu zistí dedičná mutácia, ktorá sa môže prenášať na členov rodiny, testujú sa aj priami členovia rodiny a v prípade pozitívneho výsledku sa môže zorganizovať stretnutie s genetickým poradcom.

3

Poistné krytie liečby nasledujúcich závažných ochorení a komplexných stavov:

(K dispozícii pre zamestnancov)

  • Liečba rakoviny
  • Operácia by-passu koronárnej tepny
  • Výmena alebo oprava srdcovej chlopne
  • Neurochirurgia
  • Transplantácia orgánu od živého darcu
  • Transplantácia kostnej drene

Čo je súčasťou programu?

  • Krytie liečebných nákladov, cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, ako aj ďalších výhod pri liečbe konkrétnych závažných ochorení v popredných medzinárodných nemocniciach mimo krajiny vášho bydliska a/alebo zamestnania
  • Náhrada výdavkov na lieky po návrate domov.
  • Úplná navigácia a podpora počas liečby a po návrate domov.

Vyššie uvedené informácie podliehajú podmienkam poistenia. Konkrétne informácie o tom, čo program pokrýva a čo nie, nájdete v Príručke.

Uvedené poistenie si môžete zakúpiť aj pre svojich rodinných príslušníkov (oprávnených partnerov/manželov a nezaopatrené deti). Ak chcete získať viac informácií o zabezpečení prístupu k najlepšej medzinárodnej liečbe aj pre svojich rodinných príslušníkov, kontaktujte nás na adrese ispgeneral@wegofurther.com.