O Programu

Dobro došli u svoj Međunarodni program zdravstvene zaštite!

Međunarodni program zdravstvene zaštite je program zdravstvene zaštite koji pruža vama i, u nekim slučajevima, članovima vaše porodice sljedeće pogodnosti:

1

Pristup drugom stručnom medicinskom mišljenju za vas i direktne članove vaše porodice

Ova usluga nudi pregled svakog medicinskog stanja za koje se smatra da je kritične, hronične ili degenerativne prirode, kao i onih koji utječu na sposobnost pojedinca da nastavi obavljati normalne dnevne aktivnosti.

U srži usluge je stručna baza podataka sa preko 53.000 vodećih svjetskih stručnjaka, koja koristi metodologiju koju je predložila stručna grupa za izgradnju ugledne i jedinstvene mreže stručnjaka koji su međunarodno priznati kao najbolji u svojoj oblasti.

2

Precision CancerCare™ - pristup preciznoj medicini za određene dijagnoze karcinoma

(dostupan samo za zaposlenike, ne i za najbliže članove porodice, osim testiranja na potencijalne nasljedne mutacije).

Usluga koja predvodi napredak medicine u borbi protiv karcinoma, precizna medicina, pruža pojedincima s dijagnozom određenih oblika karcinoma, mogućnost da se uzorak biopsije analizira u najnaprednijim laboratorijama, koristeći tehnike molekularnog profiliranja kao što je sekvenciranje nove generacije.

Stručna medicinska komisija koja se sastoji od vodećih genetičara i onkologa prevodi nalaze u personalizirani (ciljani) plan liječenja, sa specifičnim preporukama liječenja kompatibilnim s jedinstvenim genetskim profilom karcinoma svakog pojedinca.

Kada analiza molekularnog profiliranja otkrije mutaciju nasljedstva koja se može prenijeti na članove porodice, direktni članovi porodice će također biti testirani, a ako je pozitivna, sastanak se može dogovoriti sa savjetnikom za genetiku.

3

Osiguranje za liječenje sljedećih teških bolesti i složenih stanja:

(dostupan samo za zaposlenike)

  • Liječenje karcinoma
  • Operacija premosnice koronarne arterije
  • Zamjena ili reparacija srčanog zaliska
  • Neurohirurgija
  • Transplantacija organa živih donatora
  • Transplantacija koštane srži

Šta je uključeno?

  • Pokriće za liječenje, putne troškove i troškove smještaja, kao i druge pogodnosti prilikom liječenja za određene ozbiljne bolesti u vodećim međunarodnim bolnicama izvan vaše zemlje prebivališta i/ili zaposlenja.
  • Povrat troškova liječenja nakon dolaska kući.
  • Potpuna podrška tokom liječenja i po povratku kući.

Gore navedeno podleže odredbama i uslovima polise. Za specifične detalje o tome što Program pokriva a što ne pokriva, pogledajte Priručnik.

Imate mogućnost kupovine gore navedenog osiguranja za članove svoje porodice (partnere/supružnike koji ispunjavaju uvjete i djecu). Ako želite više informacija o tome kako da i članovi vaše porodice imaju pristup najboljem međunarodnom liječenju, obratite nam se na ispgeneral@wegofurther.com.