O Ovom programu

Dobro došli u svoj međunarodni program zdravstvene zaštite!

Međunarodni program zdravstvene zaštite jeste program koji vama i, u nekim slučajevima, članovima vaše porodice omogućava sledeće beneficije:

1

Iskoristite drugo stručno medicinsko mišljenje koje je dostupno vama i direktnim članovima vaše porodice

Ova usluga omogućava pregled svih zdravstvenih stanja čija se priroda smatra kritičnom, hroničnom ili degenerativnom, kao i onih koji utiču na sposobnost pojedinca da i dalje obavlja svoje normalne dnevne aktivnosti.

Osnovu usluge čini stručna baza podataka sa preko 53.000 vodećih svetskih specijalista, u kojoj se koristi metodologija nominacije kolega za formiranje ugledne i jedinstvene mreže specijalista koji su međunarodno priznati kao najbolji u svojoj oblasti.

2

Precision CancerCare™ - Pristup preciznoj medicini za određene dijagnoze kancera

(dostupan samo za zaposlene, a ne za direktne članove porodice, osim za testiranja na potencijalne nasledne mutacije).

Kao vodeća usluga medicinskih dostignuća u oblasti borbe protiv kancera, precizna medicina pojedincima sa dijagnozom određenih oblika kancera omogućava da se njihovi uzorci biopsije analiziraju u najnaprednijim laboratorijama, uz korišćenje tehnika molekularnog profilisanja kao što je sekvenciranje sledeće generacije.

Stručna lekarska komisija, koju čine vodeći genetičari i onkolozi, prevodi rezultate u personalizovani (ciljani) plan lečenja, sa specifičnim preporukama za lečenje koje su kompatibilne sa jedinstvenim genetičkim profilom kancera svakog pojedinca.

Ako se analizom molekularnog profilisanja otkrije nasledna mutacija koja se može preneti na članove porodice, biće testirani i direktni članovi porodice, a ako su rezultati pozitivni, može se dogovoriti sesija sa savetnikom za genetiku.

3

Pokriće osiguranja za lečenje sledećih teških bolesti i složenih zdravstvenih stanja:

(Dostupno za zaposlene)

  • Lečenje kancera
  • Operacija premosnice koronarne arterije
  • Zamena ili popravka srčanog ventila
  • Neurohirurgija
  • Transplantacija organa živih davalaca
  • Transplantacija koštane srži

Šta je obuhvaćeno?

  • Pokrivanje troškova lečenja, putovanja i smeštaja, kao i druge beneficije tokom lečenja određenih teških bolesti u vodećim međunarodnim bolnicama izvan vaše zemlje boravka i/ili zaposlenja.
  • Povraćaj troškova lekova po povratku kući.
  • Potpuna navigacija i podrška tokom lečenja i po povratku kući.

Navedeno podleže uslovima polise. Konkretne detalje o tome šta se programom pokriva a šta ne potražite u priručniku.

Imate mogućnost kupovine navedenog pokrića osiguranja za članove svoje porodice (podobne partnere/supružnike i izdržavanu decu). Ako želite više informacija o tome kako da i članovi vaše porodice dobiju pristup najboljim međunarodnim načinima lečenja, obratite nam se putem e-adrese ispgeneral@wegofurther.com.