O programu

Vítejte ve svém mezinárodním programu zdravotní péče!

Mezinárodní program zdravotní péče je program ochrany zdraví, který vám a v některých případech i vašim rodinným příslušníkům poskytuje následující výhody:

1

Přístup k odbornému druhému lékařskému posudku, který je k dispozici vám a vašim přímým rodinným příslušníkům

Tato služba nabízí přezkoumání jakéhokoli zdravotního stavu, který je považován za kritický, chronický nebo degenerativní, jakož i těch, které ovlivňují schopnost jednotlivce pokračovat ve výkonu běžných denních činností.

Jádrem služby je databáze odborníků, která zahrnuje více než 53 000 předních světových specialistů a která využívá metodiku nominovanou odborníky, aby vytvořila respektovanou a jedinečnou síť odborníků, kteří jsou mezinárodně uznáváni jako nejlepší ve svém oboru. Nejčastější dotazy.

2

Precision CancerCare™ - přístup k precizní medicíně pro určité diagnózy rakoviny

(k dispozici pouze pro zaměstnance, nikoli pro přímé rodinné příslušníky, s výjimkou testování na potenciální dědičné mutace).

Služba, která stojí v čele lékařského pokroku v boji proti rakovině, tzv. precizní medicína, poskytuje osobám s diagnózou určitých forem rakoviny možnost nechat si analyzovat bioptický vzorek v nejmodernějších laboratořích pomocí technik molekulárního profilování, jako je sekvenování nové generace.

Odborná lékařská komise složená z předních genetiků a onkologů převede výsledky na individuální (cílený) léčebný plán s konkrétními léčebnými doporučeními, která odpovídají jedinečnému genetickému profilu rakoviny každého jednotlivce.

Pokud analýza molekulárního profilu odhalí dědičnou mutaci, která se může přenášet na rodinné příslušníky, budou testováni i přímí rodinní příslušníci a v případě pozitivního výsledku lze domluvit sezení s genetickým poradcem.

3

Pojistné krytí léčby následujících závažných onemocnění a složitých stavů:

(K dispozici zaměstnancům)

  • Léčba rakoviny
  • Operace bypassu koronární tepny
  • Výměna nebo oprava srdeční chlopně
  • Neurochirurgie
  • Transplantace orgánů od živého dárce
  • Transplantace kostní dřeně

Co je součástí balení?

  • Krytí léčby, cestovních nákladů a nákladů na ubytování, jakož i dalších výhod při léčbě konkrétních závažných onemocnění v předních mezinárodních nemocnicích mimo zemi vašeho bydliště a/nebo zaměstnání.
  • Náhrada výdajů za léky po návratu domů
  • Kompletní navigace a podpora během léčby a po návratu domů.

Výše uvedené podléhá pojistným podmínkám. Konkrétní informace o tom, co program zahrnuje a nezahrnuje, naleznete v Příručce.

Máte možnost zakoupit výše uvedené pojištění pro své rodinné příslušníky (oprávněné partnery/manžele a nezaopatřené děti). Pokud chcete získat více informací o zajištění přístupu k nejlepší mezinárodní léčbě i pro své rodinné příslušníky, kontaktujte nás na adrese ispgeneral@wegofurther.com.