Pravila privatnosti

Kompanija Further Underwriting International S.L.U., sa sedištem u Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španija (zajedno pominjani kao “Further” ili “mi” ili “nas” ili “naše”) i adresom e-pošte za pitanja privatnosti: info@wegofurther.com, u svojstvu kontrolora podataka, poštuje prava privatnosti i priznaje važnost zaštite ličnih informacija.

Ova Pravila privatnosti vas informišu u vezi sakupljanja i upotrebe ličnih podataka koje nam dajete kada se krećete kroz ovu veb stranicu ili popunjavate veb obrazac.

Ova Pravila privatnosti su poslednji put ažurirana datuma navedenog iznad. Mi možemo povremeno izmeniti Pravila privatnosti pa vas molimo da ih povremeno proverite kako biste bili informisani o promenama.

1. Sakupljene informacije i njihova upotreba

1.1 Koje lične informacije sakupljamo?

Further sakuplja samo kontaktne lične informacije (ime, adresu e-pošte i vrstu zahteva) koje su nam potrebne da bismo pružili tražene informacije.

Takođe, koristimo kolačiće. Za dodatne informacije o kolačićima posetite naša Pravila u vezi kolačića.

Molimo vas da ne koristite veb formu za davanje osetljivih ličnih podataka (zdravstveni ili medicinski podaci). Možete nas kontaktirati preko e-pošte na info@wegofurther.com u vezi bilo kakvih drugih pitanja.

1.2 Kako koristimo vaše lične informacije?

Pružene lične informacije će biti uključene u datoteku u vlasništvu Further. Lične informacije koje smo od vas sakupili, koristićemo za:

Davanje traženih informacija;

Uređivanje odnosa između vas i Further.

Ako zatražite dobijanje informacija u vezi naših proizvoda, slaćemo vam informacije uključujući i elektronskim putem, o proizvodima ili uslugama komercijalizovanih od strane komapanije Further.

2. Ko ima pristup vašim ličnim informacijama?

Kompanija Further može podeliti vaše lične informacije u sledećim okolnostima:

Možemo otkriti vaše lične informacije zakonskim organima, sudu, kontrolorima, državnim organima ili nekoj drugoj trećoj strani gde je ovo neophodno u svrhu ispunjenja zakonskih ili regulatornih obaveza ili da na drugi način zaštitimo svoja prava ili prava bilo koje treće strane;

Možda ćemo podeliti vaše informacije sa našim trenutnim ili budućim matičnim kompanijama, podružnicama, zajedničkim kompanijama ili drugim kompanijama pod zajedničkom kontrolom („filijale“), u kom slučaju ćemo tražiti od naših filijala da poštuju ova Pravila privatnosti. Ako je vaša kompanija prodata, možemo podeliti vaše informacije sa kupcem.

3. Kako štitimo vaše lične podatke?

Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Posedujemo uspostavljene prikladne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili lične informacije koje ste nam dali, od neovlašćene ili nezakonite upotrebe i protiv nesretnih gubitaka, oštećenja ili uništenja.

4. Vaša prava

Kako biste ostvarili svoje pravo na pristup, ispravku, otkazivanje i protivljenje, možete poslati zahtev zajedno sa identifikacionim dokumentom na info@wegofurther.com ili ga poslati kompaniji Further Underwriting International S.L.U., sa sedištem u Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španija.

Poslednje ažuriranje: 12. jun 2019.