O kompaniji Further

Further je specijalizovana međunarodna agencija za osiguranje sa misijom. Verujemo da bi svako sa ozbiljnom bolešću trebalo da bude u mogućnosti da ima najbolje lečenje u vodećim bolnicama i specijalističkim klinikama širom sveta.

Naša misija je da ljudima pružimo šansu za pristup lečenju od strane najboljih lekara i medicinskih stručnjaka širom svijeta – bez potrebe da pitate „Mogu li to priuštiti?“

Best Doctors

Best Doctors je vodeća svetska kompanija za medicinske konsultacije koja povezuje pojedince koji se suočavaju sa teškim dijagnostičkim ili medicinskim postupcima sa najboljim ljekarima, u vrijeme kada im je to najviše potrebno, bez obzira na njihovu fizičku lokaciju. Best Doctors se od tada razvila u globalnu organizaciju koja pruža podršku i pomoć ljudima širom svijeta.

Kompanija Best Doctors povezuje pacijente i njihove lekare sa vodećim stručnjacima iz celog sveta. Ovi specijalisti pružaju nezavisni pregled stanja bolesnika i opcije lečenja. Njihovi detaljni pregledi slučajeva i posvećena služba su neprocenjivi izvor jasnosti, pouzdanosti i poverenja pacijentima, njihovim najdražim osobama i njihovim lokalnim lekarima koji ih leče.

Best Doctors proces odabira baze podataka

Kompanija Best Doctors obavlja jednu od najvećih anketa kolega lekara u zdravstvenoj zaštiti da identifikuju lekare kojima drugi lekari najviše veruju. Počinjemo pitanjem: „Da je vama ili vašoj voljenoj osobi potreban lekar u vašoj specijalizovanoj oblasti, kome biste se obratili?“

Svi navedeni lekari sa liste Best Doctors su dobili konsenzus o podršci svojih kolega lekara. Lekari koji prime kolegijalni konsenzus potom se istražuju i potvrđuju za kliničku aktivnost, licenciranje i disciplinske mere.

Izabrani lekar za Best Doctors ne ostaje u bazi podataka zauvek. Proces pregleda kolega zahteva da svaki lekar sa liste Best Doctors ponovo bude procenjen u anketi od strane kolega svake dve godine.

Kao rezultat, Best Doctors poseduje vlasničku, globalnu bazu lekara – bez komercijalnih i finansijskih predrasuda – koja broji preko 50.000 u preko 450 specijalnosti i subspecijalnosti širom sveta.