Politika e privatësisë

Further Underwriting International S.L.U., në Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Spanjë (të përmendura së bashku si “Further”, “ne”, “neve” ose “jonë”), dhe adresa e emailit për çështjet e privatësisë: info@wegofurther.com, në kapacitetin e saj si një kontrollues i të dhënave, respekton të drejtat e privatësisë dhe njeh rëndësinë e mbrojtjes së informacioneve personale.

Kjo Politikë e privatësisë ju jep informacione për mbledhjes dhe përdorimin e informacioneve personale që na ofroni kur navigoni në këtë sajt uebi ose kur plotësoni formularin në ueb.

Kjo Politikë e privatësisë është përditësuar së fundi në datën e përcaktuar më sipër. Ne mund ta ndryshojmë herë pas here këtë Politikë të privatësisë, kështu që kontrolloni herë pas here për të qenë të informuar për çdo përditësim.

1. Informacionet e mbledhura dhe përdorimet e tyre

1.1 Çfarë informacionesh personale mbledhim ne?

Further mbledh vetëm informacione personale të kontaktit (emrin, adresën e emailit dhe llojin e kërkesës) që janë të nevojshme për ne për të ofruar informacionet e kërkuara.

Ne përdorim kuki po ashtu. Për informacione shtesë për kukit, vizitoni Politikën tonë për kukit.

Mos përdorni formularin e uebit për të ofruar të dhëna personale delikate (të dhëna shëndetësore ose mjekësore). Mund të na kontaktoni me email në info@wegofurther.com për çdo pyetje tjetër.

1.2 Si i përdorim informacionet tuaja personale?

Informacionet personale të dhëna do të përfshihen në një skedar në pronësi të Further-së. Ne do t’i përdorim informacionet personale që mbledhim nga ju:

Për të dhënë informacionet e kërkuara;

Për të menaxhuar marrëdhënien midis jush dhe Further.

Nëse keni kërkuar të merrni informacione për produktet tona, ne do t’ju dërgojmë informacione, edhe nëpërmjet mjeteve elektronike, për produktet ose shërbimet e hedhura në treg nga Further.

2. Kush ka akses në informacionet tuaja personale?

Further mund t’i ndajë informacionet tuaja personale në rrethanat e mëposhtme:

Ne mund t’i zbulojmë informacionet tuaja personale për çdo agjenci të zbatimit të ligjit, gjykatë, rregullator, autoritet qeveritar ose palë tjetër të tretë kur është e nevojshme për të respektuar një detyrim ligjor ose rregullator, ose për të mbrojtur, në rast të kundërt, të drejtat tona ose të drejtat e çdo pale të tretë;

Ne mund t’i ndajmë informacionet tuaja me kompanitë tona mëmë aktuale ose në të ardhmen, çdo degë, sipërmarrje e përbashkët ose kompani të tjera nën një kontroll të përbashkët (“Filiale”), dhe në një rast të tillë ne do t’u kërkojmë Filialeve tona të respektojnë këtë Politikë të privatësisë. Në rast se biznesi ynë shitet, ne mund t’i ndajmë informacionet tuaja me blerësin.

3. Si i sigurojmë informacionet tuaja personale?

Ne jemi të angazhuar për mbrojtjen e informacioneve tuaja personale. Ne kemi vendosur masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të mbrojtur informacionet personale që na jepni kundër përdorimit të paautorizuar ose të paligjshëm dhe kundër humbjes, dëmtimit ose shkatërrimit aksidental.

4. Të drejtat tuaja

Për të ushtruar të drejtat tuaja për aksesin, korrigjimin, anulimin dhe/ose kundërshtimin, mund të dërgoni një kërkesë të shoqëruar me një dokument identiteti në info@wegofurther.com ose ta dërgoni në Further Underwriting International S.L.U., në Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Spanjë.

Përditësimi i fundit: 12 qershor 2019.