Na kontaktoni

Për të nisur një kërkesë mund të na kontaktoni duke na telefonuar ose duke na dërguar një email, sipas detajeve të renditura më poshtë. Një nga përfaqësuesit tanë të shërbimit ndaj klientit do t’i përgjigjet telefonatës tuaj dhe do t’ju ndihmojë për procesimin e kërkesës suaj. Nëse preferoni të komunikoni me anë të emailit, mund ta dërgoni kërkesën tuaj drejtpërdrejt tek ispclaim@wegofurther.com.

Pyetjet

Nëse keni pyetje ose shqetësime për Politikën ose trajtimin e një kërkese, kontaktoni me ne në ispgeneral@wegofurther.com.

Ankesat

Nëse dëshironi të bëni një ankesë, këtë mund ta bëni duke e drejtuar çështjen në fjalë te: complaints@wegofurther.com.

Vendet
Numri Falas
Numri Vendor
Shqipëri
+35542233308
Bosnja
0800-82845
+381114155904
Republika Çeke
800-260282
+420221586593
Kroacia
0800-988 996
+381114155903
Egjipt
0800-0000479
+20224137315
Hungari
06 80-109862
+3614653794
Moldavia
+40312222710
Rumani
0800-890041
+40312222710
Rusi
8800-1009496
+74956516354
Serbia
0800-190349
+381114144123
Slovakia
0800-601470
+421220510862
Sllovenia
0800-81599
+38659091887
Ukraine
0-800-357-252