Pravidlá ochrany osobných údajov

Further Underwriting International S.L.U., so sídlom v Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španielsko (spolu označované ako “Further” alebo “my” alebo “nás/nám” alebo “naše”), a emailová adresa na účely ochrany osobných údajov: info@wegofurther.com, ako prevádzkovateľ údajov rešpektuje práva na ochranu súkromia a je si vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o zhromažďovaní a používaní osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri prehliadaní našich internetových stránok alebo vyplnením internetového formulára.

Dátum poslednej aktualizácie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je uvedený vyššie. Občas môžeme tieto Pravidlá ochrany osobných údajov zmeniť, preto ich prosím pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o všetkých aktualizáciách.

1. Zhromažďované informácie a ich použitie

1.1 Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť Further zhromažďuje len kontaktné osobné údaje (Meno, emailová adresa a typ požiadavky), ktoré sú pre nás potrebné, aby sme mohli poskytnúť požadovanú informáciu.

Používame tiež súbory cookies. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookies.

Nepoužívajte prosím internetový formulár na poskytovanie citlivých osobných údajov (zdravotný stav alebo lekárske údaje). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom na adrese info@wegofurther.com with any other questions.

1.2 Ako používame vaše osobné údaje?

Poskytnuté osobné údaje budú zahrnuté do zložky vo vlastníctve spoločnosti Further . Osobné údaje, ktoré od vás získame použijeme na nasledovné:

Poskytnutie požadovanej informácie;

Správa vzťahu medzi vami a spoločnosťou Further.

Ak ste požiadali o dostávanie informácií o našich produktoch, budeme vám elektronickými prostriedkami posielať súvisiace informácie o našich produktoch alebo službách ponúkaných spoločnosťou Further.

2. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Spoločnosť Further môže vaše osobné údaje zdieľať v nasledovných prípadoch:

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť všetkým zákonom stanoveným inštitúciám, súdom, regulačným a štátnym úradom alebo inej tretej strane, keď to bude potrebné pre splnenie zákonnej alebo inej predpísanej povinnosti, alebo inak na ochranu našich práv alebo práv tretích strán;

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi súčasnými alebo budúcimi materskými spoločnosťami, všetkými dcérskymi spoločnosťami, spoločnosťami s majetkovou účasťou alebo so všetkými inými spoločnosťami patriacimi pod spoločnú kontrolu (“Sesterské spoločnosti”), v takých prípadoch budeme od našich Sesterských spoločností požadovať dodržiavanie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Ak bude naša spoločnosť predaná, môžeme vaše informácie zdieľať s kupujúcou spoločnosťou.

3. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Máme patričné technické a organizačné prostriedky na zaistenie ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, proti neoprávnenému alebo nezákonnému použitiu a proti náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu.

4. Vaše práva

Pre uplatnenie si vašich práv na sprístupnenie, opravu, vymazanie alebo namietanie osobných údajov môžete poslať požiadavku spolu s identifikačným dokladom na adresu info@wegofurther.com alebo ju poslať spoločnosti Further Underwriting International S.L.U., so sídlom v Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španielsko.

Posledná aktualizácia: 12. jún 2019.