O Tomto Programe

Tento Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti (International Healthcare Programme® vám dohodol váš zamestnávateľ. Je to program na ochranu zdravia, ktorý vám zabezpečuje nasledovné:

 • Prístup k ďalšiemu odbornému lekárskemu názoru;
 • Krytie výdavkov na lekársku starostlivosť, cestovné a ubytovanie, ako aj iné plnenia pri podstúpení liečby konkrétnych vážnych chorôb v popredných medzinárodných nemocniciach mimo krajiny vášho trvalého pobytu/zamestnania;
 • Preplatenie výdavkov na lieky po vašom návrate domov.

Program nevypláca paušálnu sumu po diagnóze, ale poskytuje poistné krytie nákladov na liečbu, vrátane zaistenia cesty a ubytovania, až do výšky poistnej sumy a individuálnych limitov uvedených v Karte programových výhod.

Služby v rámci tohto Programu sú poskytované v spolupráci s nasledovnými:

 • Best Doctors: spoločnosť zodpovedná za službu ďalšieho odborného názoru, známu tiež pod anglickým názvom InterConsultation®;
 • Further Underwriting International, SLU (Further): spoločnosti zodpovedné za recepčné zdravotnícke a nezdravotnícke služby s cieľom zabezpečiť liečbu v zahraničí.

Program ponúka:

Službu ďalšieho odborného lekárskeho názoru, o ktorý môžete požiadať kedykoľvek a poistné krytie liečby mimo krajiny vášho trvalého pobytu/zamestnania v prípade nasledovných Zdravotných stavov a zákrokov:

 • Liečba rakoviny
 • Chirurgický zákrok týkajúci sa koronárneho arteriálneho bypassu
 • Výmena alebo zákrok na srdcovej chlopni
 • Neurochirurgia
 • Transplantácia orgánu od živého darcu
 • Transplantácia kostnej drene

Tento Program uhradí nasledovné:

 • Náklady na hospitalizáciu a súvisiace služby
 • Výdavky za cestu a ubytovanie
 • Náklady na dopravu späť do vlasti
 • Náklady na lieky

Odmietnutie zodpovednosti: Vyššie uvedené informácie sú predmetom poistných podmienok. Konkrétne podrobnosti o tom, čo Program pokrýva a čo nepokrýva, nájdete v Príručke.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY