O Further

Further je špecializovaná medzinárodná poisťovacia spoločnosť s určitým poslaním. Veríme, že každý s vážnou chorobou by mal mať možnosť získať čo najlepšiu liečbu v popredných nemocniciach a špecializovaných klinikách na celom svete.

Naším poslaním je dávať ľuďom šancu na prístup k liečbe v rukách tých najlepších lekárov a zdravotníckych špecialistov na svete – bez nutnosti pýtať sa „Môžem si to dovoliť?“

Best Doctors

Best Doctors (v preklade Najlepší Lekári) je popredná svetová zdravotnícka poradenská spoločnosť, ktorá spája jednotlivcov s vážnou diagnózou alebo s určenou lekárskou liečbou, s tými najlepšími lekármi vtedy, keď to najviac potrebujú, nezávisle od miesta, kde sa fyzicky nachádzajú. Best Doctors sa medzičasom vyvinula do svetovej organizácie, ktorá poskytuje pomoc a podporu ľuďom po celom svete.

Best Doctors spája pacientov a ich ošetrujúcich lekárov s poprednými špecialistami na celom svete. Títo špecialisti poskytujú nezávislé zhodnotenie pacientovho stavu a zvolenej liečby. Ich podrobné zhodnotenie daného prípadu a špecializované služby sú neoceniteľným zdrojom jasných informácií, istoty a dôvery pre pacientov, ich blízkych a ich miestnych ošetrujúcich lekárov.

Výberový proces z databázy Best Doctors

Best Doctors vedie jeden z najväčších zoznamov lekárov priebežne hodnotených kolegami v oblasti zdravotnej starostlivosti, aby určila lekárov, ktorým iní lekári najviac dôverujú. Začíname otázkou: „Ak by ste vy alebo váš blízky potrebovali lekára špecializovaného na váš problém, na koho by ste sa obrátili?“

Všetci Najlepší lekári v zozname získali všeobecný súhlas a podporu od svojich kolegov v danom odbore. Lekári, ktorí získajú súhlas kolegov sú následne preskúmaní a preveruje sa ich klinická činnosť, licencia a disciplinárne postihy.

Vybraný Najlepší lekár nezostáva v databáze navždy. Proces prehodnotenia kolegami vyžaduje, aby bol každý lekár v zozname Best Doctors každé dva roky prehodnotený svojimi kolegami v každom odbore.

Výsledkom je, že Best Doctors vlastní svetovú databázu lekárov – neovplyvnenú obchodnými alebo finančnými aspektami – s viac ako 50 000 členmi vo vyše 450 odboroch a užších špecializáciách na celom svete.