Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Further Underwriting International S.L.U.; adresa: Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španělsko; (společně označované jako “Further” nebo “my” nebo “nás” nebo “náš”); e-mailové adresy pro privátní využití: info@wegofurther.com; tedy tyto společnosti v rámci své pozice správce dat respektuje práva na ochranu osobních údajů a uznává význam ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o shromažďování a používání osobních údajů, které nám poskytujete při prohlížení těchto internetových stránek nebo při vyplňování příslušných internetových formulářů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány k výše uvedenému datu. Čas od času můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit, a proto se doporučuje tyto informace často kontrolovat, s cílem získávání informací o všech aktualizacích.

1. Shromážděné informace a jejich využití

1.1 Jaké osobní informace shromažďujeme?

Společnost Further shromažďuje pouze osobní kontaktní údaje (jméno, e-mailovou adresu a typ žádosti), které jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaných informací.

Také používáme soubory Cookies. Další informace o souborech Cookies naleznete v našich Zásadách o souborech Cookies.

Nepoužívejte internetový formulář k poskytování citlivých osobních údajů (zdravotnické nebo lékařské informace). Pokud máte nějaké další dotazy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@wegofurther.com.

1.2 Jak používáme vaše osobní informace?

Poskytnuté osobní informace budou zavedeny do souboru vlastněného společností Further. Osobní informace, které od vás získáme, použijeme k následujícím účelům:

poskytnutí požadovaných informací;

Správa vztahu mezi vámi a společností Further.

Pokud jste požádali o zaslání informací o našich produktech, zašleme vám informace o produktech nebo službách, které společnost Further nabízí, včetně elektronických prostředků.

2. Kdo má přístup k vašim osobním informacím?

Společnost Further může sdílet vaše osobní informace za následujících okolností:

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit jakýmkoli orgánům činným v trestním řízení, soudu, regulačním orgánům, vládním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo pokud je to v zájmu ochrany našich práv nebo práv jakékoli třetí strany;

Vaše informace můžeme sdílet se svými současnými nebo budoucími mateřskými společnostmi, dceřinými společnostmi, společnými podniky (joint-venture) nebo s jinými společnostmi pod společnou kontrolou („přidružené společnosti“); v takovém případě budeme požadovat, aby naše partneři dodržovali tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud se bude naše firma prodávat, můžeme sdílet vaše informace s kupujícím subjektem.

3. Jak chráníme vaše osobní informace?

Vaše osobní informace se snažíme chránit. K ochraně osobních informací, které nám poskytnete, máme k dispozici příslušná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo protiprávnímu použití a proti náhodné ztrátě, poškození nebo zničení.

4. Vaše práva

Pro uplatnění svého práva na přístup, opravu, zrušení nebo odpor můžete odeslat příslušnou žádost spolu s dokladem totožnosti na adresu: info@wegofurther.com nebo na adresu: Further Underwriting International S.L.U., Paseo de Recoletos 12, 28001 Madrid, Španělsko.

Poslední aktualizace: 12. června 2019