O Tomto Programu

Tento program International Healthcare Programme®byl navržen vaším zaměstnavatelem. Jedná se o program zdravotní péče, který poskytuje následující možnosti:

 • Přístup k odbornému lékařskému posudku;
 • Krytí lékařských a cestovních nákladů a nákladů na ubytování, jakož i další benefity při léčbě konkrétních závažných onemocnění v předních mezinárodních nemocnicích mimo vaši zemi trvalého pobytu / zaměstnání;
 • Náhrada léčebných výdajů po návratu domů.

Program mezinárodní zdravotní péče není programem, v němž se na základě diagnózy vyplácí jednorázová částka; je takovým programem, který pokrývá náklady na léčbu, včetně nákladů na cestovní a ubytovací zařízení, a to až do výše pojistné částky a individuálních limitů uvedených v Plánu benefitů v tomto Programu.

Služby v tomto programu jsou poskytovány ve spolupráci s:

 • Best Doctors:Best Doctors: společnost odpovědná za službu spojenou s poskytováním druhého posudku je známá jako InterConsultation®;
 • Further Underwriting International, SLA (Further): společnosti odpovědné za poskytování lékařských a nelékařských služeb pro léčbu v zahraničí.

Program nabízí následující služby:

Expertní služba související s druhými lékařskými posudky, o kterou můžete kdykoli požádat; krytí léčby v zahraničí mimo zemi vašeho bydliště / zaměstnání pro následující zdravotní stavy a postupy:

 • Léčba rakoviny
 • Bypass operace u koronární arterie
 • Výměna nebo oprava srdeční chlopně
 • Neurochirurgie
 • Transplantát od živého dárce
 • Transplantace kostní dřeně

V tomto programu jsou hrazeny následující služby:

 • Náklady na hospitalizaci a služby
 • Náklady na cestování a ubytování
 • Náklady na repatriaci
 • Náklady na léky

Omezení odpovědnosti: Výše uvedené podmínky podléhají podmínkám pojistky. Podrobné informace o položkách, které jsou nebo nejsou kryty Programem, naleznete v příručce.

Otázky A Odpovědi