O Kompaniji Further

Further je specijalizovana međunarodna agencija za osiguranje sa misijom. Vjerujemo da bi svako sa ozbiljnom bolešću trebalo da bude u mogućnosti da ima najbolje liječenje u vodećim bolnicama i specijalističkim klinikama širom svijeta.

Naša misija je da ljudima pružimo šansu za pristup liječenju od strane najboljih ljekara i medicinskih stručnjaka širom svijeta – bez potrebe da pitate “Mogu li to priuštiti?”

Best Doctors

Best Doctors je vodeća svjetska kompanija za medicinske konsultacije koja povezuje pojedince koji se suočavaju sa teškim dijagnostičkim ili medicinskim postupcima sa najboljim ljekarima, u vrijeme kada im je to najviše potrebno, bez obzira na njihovu fizičku lokaciju. Best Doctors se od tada razvila u globalnu organizaciju koja pruža podršku i pomoć ljudima širom svijeta.

Kompanija Best Doctors povezuje pacijente i njihove ljekare sa vodećim stručnjacima iz cijelog svijeta. Ovi specijalisti pružaju nezavisni pregled stanja bolesnika i opcije liječenja. Njihovi detaljni pregledi slučajeva i posvećena služba su neprocjenjivi izvor jasnosti, pouzdanosti i povjerenja pacijentima, njihovim najdražim osobama i njihovim lokalnim ljekarima koji ih liječe.

Best Doctors proces odabira baze podataka

Kompanija Best Doctors obavlja jednu od najvećih anketa kolega ljekara u zdravstvenoj zaštiti da identifikuju ljekare kojima drugi ljekari najviše vjeruju. Počinjemo pitanjem: “Da je vama ili vašoj voljenoj osobi potreban ljekar u vašoj specijalizovanoj oblasti, kome biste se obratili?”

Svi navedeni ljekari sa liste Best Doctors su dobili konsenzus o podršci svojih kolega ljekara. Ljekari koji prime kolegijalni konsenzus potom se istražuju i potvrđuju za kliničku aktivnost, licenciranje i disciplinske mjere.

Izabrani ljekar za Best Doctors ne ostaje u bazi podataka zauvijek. Proces pregleda kolega zahtijeva da svaki ljekar sa liste Best Doctors ponovo bude procijenjen u anketi od strane kolega svake dvije godine.

Kao rezultat, Best Doctors posjeduje vlasničku, globalnu bazu ljekara – bez komercijalnih i finansijskih predrasuda – koja broji preko 50.000 u preko 450 specijalnosti i subspecijalnosti širom svijeta.